Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ: Αμαλίειον Ορφανοτροφείον

Ο Κόσμος της Αθήνας του παρελθόντος μας θυμίζει εικόνες της Αθήνας του 1860 μέσα από τις σελίδες ενός "τουριστικού" οδηγού της εποχής, στην ελληνική και γαλλική γλώσσα., ο οποίος φέρει τον τίτλο: ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. Στο εξώφυλλο του υπάρχει, εν περιλήψει, μία σημείωση που παραπέμπει στο περιεχόμενό του: " Περιληπτική περιγραφή της πρωτευούσης της Ελλάδος, μετά αναχωρήσεων των ατμοπλοίων, της αναλογίας των Ελληνικών προς τα ξένα νομίσματα, της  αστυνομικής διατιμήσεως των αμαξών, κτλ."

Μεταξύ των πολλών και χρησίμων πληροφοριών υπάρχει και ένα κεφάλαιο με τον τίτλο ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Ως πρώτο μνημονεύει το Αμαλίειον Ορφανοτροφείον, το οποίο χτίστηκε στα τέλη του 1854 μετά από την επιδημία χολέρας που είχε ξεσπάσει στην Αθήνα την εποχή εκείνη. Πήρε το όνομά του από την βασίλισσα Αμαλία, αλλά ήταν ιδέα της Μαρίας Υψηλάντη Μουρούζη.

Ο οδηγός, σύμφωνα με το ταξικό πνεύμα της εποχής, πληροφορεί ότι σε αυτό φιλοξενούνται εκατό κορίτσια ορφανά, ηλικίας από έξι μέχρι δεκατεσσάρων ετών. Η ανατροφή που παίρνουν είναι ανάλογη της τάξης στην οποία ανήκουν. Όταν θα φύγουν από το ίδρυμα έχουν δύο επιλογές: ή να γίνουν υπηρέτριες σε κάποια έντιμη οικογένεια ή να παντρευτούν κάποιον νέο της εργατικής τάξης και να του δώσουν, ως προίκα, τα χρήματα που θα κέρδιζαν από τα κεντήματα που θα έφτιαχναν κατά την περίοδο της παραμονής τους στο ορφανοτροφείο.

Συγκεκριμένα, λέει:
" Πρώτον εκ των αγαθοεργών καταστημάτων πρέπει να μνημονεύσομεν το Ορφανοτροφείον ή Αμαλίειον, ονομασθέν ούτω εκ της σεβαστής αυτών προστρατρίας της Α.Μ. της βασιλίσσης Αμαλίας. Συνέλαβε την ιδέα της θεμελιώσεως του αγαθοεργού τούτου Καταστήματος η Κυρία Υψηλάντη, περί τα τέλη του έτους 1854 μετά τας καταστροφάς της χολέρας, δια προσφορών και ετησίων συνδρομών.

Σήμερον(1860) το Αμαλίειον κέκτηται κεφάλαιον 450,000 δραχ. εις μετοχάς της εθνικής Τραπέζης. Το κτίριον είναι μεγαλοπρεπές, αξίας 300,000 δραχ. και περικλείει εκατόν ορφανά κοράσια από εξ μέχρι δεκατεσσάρων ετών∙  η εις αυτά διδομένη ανατροφή είναι ανάλογος της τάξεώς των∙ εξελθόντα δε του καταστήματος δύνανται ή να εισέλθωσιν ως υπηρέτριαι παρά τινι εντίμω οικογενεία ή να νυμφευθώσι νέον τινά εργάτην, εις ον θέλουσι φέρει μικρά τινά προίκα σχηματισθείσαν εν του αντιτίμου τωνε εργοχείρων, τα οποία ειργάσθησαν καθ΄όλην την εν τω καταστήματι διαμονήν των."

Το Αμαλιείον Ορφανοτροφείο συνεχίζει τη λειτουργία του και οι εγκαταστάσεις του, σήμερα, βρίσκονται στο Μαρούσι. Το κτίριο που κτίστηκε στα τέλη του 1854 δεν υπάρχει πια. Στη θέση του βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου. Α.Χ.

Πηγή:ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ, ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΛΕΣΧΗ, 1860
Η φωτογραφία είναι από το διαδίκτυο
Δείτε επίσης: Η Αθήνα στα χρόνια της χολέρας


Μοιραστείτε το!!! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου